Hjem         Om oss Medlemmer Styret Damegruppa Møter Referater Legater Utleie
Kristiansunds Skipperforening
Stiftet 1875

  E-post:  kskipp@neasonline.no                                             Tlf.kontor  71 67 04 31 
  Fosnagt. 5,  6509  Kristiansund N.                                       Tlf.utleie    71 67 10 69

______________________________________________________________________________________ 
   

Årsmøte 2008

 

Torsdag 21.februar 2008

 

Klokken 1900 ble det 132. årsmøte i Kristiansunds Skipperforening åpnet.

Tilstede: 44 stemmeberettige medlemmer.

 

Formann Magne Johan Grav åpnet møte med å ønske alle velkommen.


Dagsorden for det 132. årsmøte ble deretter lest opp. Det var ingen kommentar til innkallingen.

Til ordstyrer ble valgt Formann Magne J.Grav

Til å underskrive protokollen ble valgt:  Arne Lystad og Per Tallerås.

Valg av 3 medlemmer til tellekorps :     Arne Lystad, Harry Jørgensen og Hilmar Sjåvik.

 

Årsmeldingen for Foreningen ble lest opp.

Deretter 1 min stillhet for fire medlemmer som er avgått ved døden siden siste årsmøte.

Regnskap og revisjonsrapport m/noter samt budsjett for Foreningen fremvist og godkjent.

.

Årsmelding, regnskap og revisjonsrapporter m/noter for Hjelpekassen, Enkekassen, Sjømenns Aldershjem og Fosnagt.5 fremvist og godkjent samt budsjett for Fosnagt 5.

 

Innkommet forslag til årsmøte fra Formann Magne Grav vedtatt.

 

Vedrørende valg til styret og komiteer se eget ark.

 

 

Årsmøte avsluttet kl 2045.

 

Arne Lystad                                                              Per Tallerås.

 

Hjem                                                           Sist oppdatert 03.03.08