Hjem         Om oss Medlemmer Styret Damegruppa Møter Referater Legater Utleie
Kristiansunds Skipperforening
Stiftet 1875

  E-post:  kskipp@neasonline.no                                             Tlf.kontor  71 67 04 31 
  Fosnagt. 5,  6509  Kristiansund N.                                       Tlf.utleie    71 67 10 69

______________________________________________________________________________________ 
   

Årsmøte 2009

 

Torsdag 19.mars 2009

 

Klokken 1900 ble det 133. årsmøte i Kristiansunds Skipperforening åpnet.

Tilstede: 40 stemmeberettige medlemmer.

 

Formann Odd Strøm åpnet møte med å ønske alle velkommen.


Dagsorden for det 133. årsmøte ble deretter lest opp. Det var ingen kommentar til innkallingen.

Til ordstyrer ble valgt Formann Odd Strøm

Til å underskrive protokollen ble valgt:  Arne Lystad og Per Tallerås.

Valg av 3 medlemmer til tellekorps :     Arne Lystad, Per Tallerås og Hilmar Sjåvik.

 

Årsmeldingen for Foreningen ble lest opp.

Deretter 1 min stillhet for 5 medlemmer som er avgått ved døden siden siste årsmøte.

Regnskap og revisjonsrapport m/noter samt budsjett for Foreningen fremvist og godkjent.

.

Årsmelding, regnskap og revisjonsrapporter m/noter for Hjelpekassen, Enkekassen, Sjømenns Aldershjem og Fosnagt.5 fremvist og godkjent samt budsjett for Fosnagt 5.

 

Innkommet forslag(2) til årsmøte fra Erling Dahl vedtatt.

 

Vedrørende valg til styret og komiteer se eget ark.

 

 

Årsmøte avsluttet kl 2150

 

Arne Lystad                                                              Per Tallerås.

 

Hjem                                                           Sist oppdatert 25.03.09